Pozývame Vás

na školenie k elektronickému trhovisku a IROP 2014 - 2020,

ktoré organizuje Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

v spolupráci

so Združením miest a obcí Kysúc.

 

22. apríla 2015 (streda) o 8:00 hod.

v zasadacej miestnosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci.

 

 

Program školenia:

8:00 - 12:30 Elektronické trhovisko - Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

12:30 - 13:00 Prestávka

13:00 - 14:00 Prezentácia Integrovaný Regionálny operačný program 2014-2020, RIUS - Ing. Milan Ovseník, riaditeľ SO/RO