Nové logo MDVaRR SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR používa nové logo. Nové logo má evokovať pohyb a rýchlosť. Jeho línie symbolizujú dynamiku. Sú tri, rovnako ako hlavné oblasti pôsobnosti ministerstva – doprava, výstavba a regionálny rozvoj. Hlavnou farbou loga je modrá, pretože práve táto farba je globálne vnímaná ako farba dopravy. Nové logo, ako aj dizajn manuál, vytvorili zamestnanci ministerstva.