ZÁŠTITA PREDSEDNÍČKY VLÁDY

Predsedníčka vlády Slovenskej republiky, Iveta Radičová, prebrala záštitu nad prvým ročníkom Medzinárodného filmového festivalu o vode AQUA FILM Čadca 2011, ktorý sa uskutoční 29. 09. 2011.

Hlavnému usporiadateľovi, Regionálnej rozvojovej agentúre Kysúc, to potvrdila osobným listom zo dňa 8. júla 2011.