Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Oznam!
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Celý článok...
 
Grantová výzva „Vytvorme domov 2018“
Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na pomoc ľuďom bez domova.
Celý článok...
 
Vyhlásenie 37. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 28. 12. 2017 bola zverejnená 37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“)  zo zdrojov tohto operačného programu.

Celý článok...
 
Výzva na malé projekty v rámci SK – CZ hranice

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov SK-CZ

V Operačnom programe Intereg V-A SK-CZ

Začiatok výzvy 28.12.2017

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete nahttp://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/ <http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/>

Podpora od 3 000  do 20 000 EUR, v rámci investičních MP je možná podpora do 30 000 EUR.

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 5 - 8 z 362
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.