Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Prvé zasadnutie riadiaceho výboru pre koordináciu fondov EÚ

Urýchlenie čerpania fondov v aktuálnom programovacom období, koordinácia realokácie medzi jednotlivými operačnými programami a príprava nového programového obdobia boli kľúčovými témami prvého zasadnutia Riadiaceho výboru pre koordináciu fondov EÚ, ktorý zasadal pod vedením štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františka Palka dňa 11. 5. 2012 na pôde ministerstva dopravy.

V zmysle Programového vyhlásenia vlády je všeobecným cieľom zlepšenie podmienok pre efektívne čerpanie prostriedkov z európskych fondov ako dôležitého nástroja hospodárskeho a regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúr. V zmysle tohto dokumentu bude vláda usilovať o zapojenie všetkých subjektov, ktoré čerpajú štrukturálne a kohézne fondy, do diskusie k tvorbe politík týkajúcich sa tejto oblasti.

Riadiaci výbor je koordinačný, poradný a iniciatívny orgán ministra dopravy Jána Počiatka pre problematiku týkajúcu sa využívania pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca v programovom období 2007 – 2013 a prípravy hlavných legislatívnych, strategických, koncepčných a programových dokumentov pre politiku súdržnosti EÚ pre roky 2014 - 2020 na úrovni Slovenskej republiky. Riadiaci výbor proaktívne zabezpečuje dohľad nad urýchlením čerpania, programovaním, implementáciou, monitorovaním a hodnotením pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie.

Predsedom riadiaceho výboru je štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Podpredsedníčkou riadiaceho výboru pre vedomostnú spoločnosť a infraštruktúru je generálna riaditeľka sekcie Operačného programu doprava, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Denisa Žiláková. Tajomníkom riadiaceho výboru je generálny riaditeľ centrálneho koordinačného výboru, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Juraj Gmiterko.

Členovia riadiaceho výboru sú vedúci úradu vlády Slovenskej republiky a štátni tajomníci jednotlivých ministerstiev, pričom prizývanými členmi sú Riadiace orgány jednotlivých operačných programov. Riadiaci výbor bude zasadať pravidelne dvakrát do mesiaca, pričom na jeho zasadnutia budú pozývaní zástupcovia Európskej Komisie.

Zdroj: www.mindop.sk

 
Vznik OCR Kysuce

Organizácia cestovného ruchu Kysuce vznikla v Čadci 17.2. 2012. Oblastná organizácia je založená na základe zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

Zakladajúcimi členmi sú:

Mesto Čadca

Obce: Makov, Oščadnica, Skalité a Vysoká nad Kysucou

Podnikateľské subjekty z týchto obcí: Športcentrum Oščadnica, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO (Oščadnica),  SKI Makov, s.r.o, Rudolf Jarabica DOMES (Čadca), Ján Neumann (Oščadnica), JAMA-GASTRO, spol. s.r.o (Čadca), Cechospol, s.r.o. Skalité.  

 

Účelom orgnanizácie je vytvoriť spoločnú platformu pre rozvoj cestovného ruchu na Kysuciach. Organizácia hospodári s prostriedkami získanými z členských vkladov svojich členov a zo štátnej dotácie.  

V prvom roku plánujeme svoje prostriedky a sily využiť najmä na zabezpečeie propagácie regió  nu Kysuce ako celku (propagačné brožúry, inzercia v tlači SK, CZ, PL, účasť na výstavách CR), zapojiť sa do tradičných podujatí, ktoré sú navštevované domácimi aj zahraničnými turistami. Plánujeme vybudovanie spoločných označovníkov turistických trás, kultúrnych a prírodných zaujímavostí na Kysuciach a vytvorenie koncepčných rozvojových dokumentov CR nášho regiónu.

 

Web: https://www.facebook.com/pages/Regi%C3%B3n-Kysuce/284458448301597

  http://www.regionkysuce.sk 

 
Choroba Kysúc - povodne

    Autor: Ing. Pavol Šúty

 Zdá sa, že sú odveky, niekto hovorí načo liečiť nech sú naveky. 
    Proti všetkému, čo nás ničí, ohrozuje, sa už človek odvekov bráni. Robí niečo, aby zlé odstránil a nebezpečenstvu predchádzal.
    Len že, čuduj sa svete, ako náhle niekto niečo také robí, hneď sa spustí vlna kritiky, ohovárania, podozrení a iných neprajností.
    Pred rokom sa na Slovensku rozbehol projekt pod názvom REVITALIZÁCIA KRAJINY, skôr známy pod názvom protipovodňové opatrenia, ktoré občania vnímajú hlavne v súvislosti so stavbou hrádzok, hrádzi, prehrádzok na vodných tokoch. Je dobre, že Kysuce sa do tohto projektu aktívne zapojili. Náš región dostal najviac financií v rámci Slovenska.
    Ale čuduj sa, najviac proti, najviac atakov voči projektu je z Kysúc.
Kysučan Prof. Ing. Viliam Macura z Technickej Univerzity v Bratislave je zásadne proti, argumentuje vedecky - technicky a využíva svoj vplyv vo vedeckej komunite. Z jeho argumentov sa dá usúdiť, že netreba zachraňovať Kysuce ale treba robiť ochranné hrádze na dolniakoch. Hrádzky a prehrádzky vraj nepomôžu, sú to vyhodené peniaze. Okresný úradník zas tvrdí, že je to „tunel“. Starostovia (alebo starosta) z dolných Kysúc píše anonym, že je to len biznis pre pár ľudí.
    A keď som si v Kysuciach č. 11 zo14. marca 2012 prečítal článok MUDr. Jozefa Marca, bolo mi všelijako. Viem, že je to dobrý lekár, ale nepochopil, že aj Kysuce a príroda je chorá, ako človek.                          Sample Image

Celý článok...
 
AQUA FILM Čadca 2011
 

Voda v krajinách Višegrádskej štvorky

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce realizovala  dňa 29.9.2011 v Čadci  projekt Water in Countries of Visegrad Four, v rámci ktorého, spoločne so svojimi partnermi, usporiadala súťažnú filmovú prehliadku „filmov o vode“.

Na festivale AQUA FILM Čadca 2011 sa zúčastnilo 18 profesionálnych aj amatérskych i filmárov zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Hlavnou témou filmov bola voda v krajine – jej krása, sila a riziká. Bolo premietnutých 23 snímkou v dĺžke od 1 do 25  minút.  

Odborná porota pod vedením publicistky Kataríny Začkovej určila najlepšie snímky. Hlavnú cenu si odniesol poľský ekológ a filmár Piotr Topiński so snímkou Lokálne vplyvy na lokálnu klímu.   

 

Súčasťou filmového festivalu bola konferencia o vode venovaná protipovodňovým aktivitám. Konferenciu viedol Ing. Peter Kasalovský PhD. Vystúpili na nej okrem iných aj Michal Kravčík, Martin Kováč, Miroslav Hrib, Karel Zlatuška a mnoho ďalších odborníkov na vodu a klímu. Z konferencie bol vydaný zborník najzaujímavejších príspevkov s názvom Ako ďalej s vodou v Karpatoch.  

Partnermi projektu boli sú:

1.      Mesto Čadca www.mestocadca.sk

2.      Živiecka rozvojová agentúra, Živiec, Poľsko www.zfr.beskidy.org.pl

3.      Zöld Akció Egyesület, Miskolc, Maďarsko www.greenaction.hu

4.      Mosty u Jablunkova www.mnostyujablunkova.cz

5.      Ľudia a voda, Ing. Michal Kravčík, Košice www.ludiaavoda.sk

6.      Ekostav, s.r.o., Ing. Pavol Šúty, Oščadnica www.ekostavoscadnica.sk

 

Projekt bol podporený z Medzinárodného Višegrádskeho Fondu.  www.visegradfund.org 

 

 
<< Začiatok < Predošlá 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 353 - 356 z 363
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.