Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Tretie kolo Zelenej domácnostiam s plánovanou platnosťou poukážok tri mesiace
Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.
Celý článok...
 
Nové Dokumenty, usmernenia a príručky OP ĽZ

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sknasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 1.0
Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 1.0

Celý článok...
 
Oznam
Na základe skupinovej výnimky zo systému finančného riadenia EPFRV udelenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa lehota stanovená na vybavenie žiadostí o platbu prijatých do 29.2.2016 mení nasledovne:
Po splnení všetkých podmienok vyplatí PPA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 10 mesiacov odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami. Výnimka sa týka žiadostí o platbu na pokračujúce záväzky z PRV SR 2007-2013 v rámci opatrení 4.1 a 4.2 financovaných z PRV SR 2014-2020, ktoré boli prijaté do 29.2.2016.
 
Oznámenie PPA zo dňa 07.06.2016 - Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 5.1, 6.1, 6.3,....
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti 
http://www.apa.sk/index.php?start&navUrl=monitorovanie
Monitorovanie http://www.apa.sk/monitorovanie
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 333 - 336 z 363
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.