Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Hlavné úlohy rozvojovej agentúry | Tlačiť |

 

  •  rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
  •  aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,  
  •  podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,    
  • zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
  • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov,  
  • budovanie vzťahu regiónu, organizovaním seminárov a výstav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,   
  • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
  • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
  • zabezpečenie vypracovávania regionálnych rozvojových štúdií, vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
  • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.