Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Výzva na malé projekty v rámci SK – CZ hranice | Tlačiť |

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov SK-CZ

V Operačnom programe Intereg V-A SK-CZ

Začiatok výzvy 28.12.2017

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete nahttp://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/ <http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/>

Podpora od 3 000  do 20 000 EUR, v rámci investičních MP je možná podpora do 30 000 EUR.

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.