Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Nemčina do materských škôl | Tlačiť |

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.

Podporené projekty získajú:

  • Školenie pre učiteľov/ky,
  • Sadu edukačných pomôcok,
  • Príspevok na zakúpenie pomôcok,
  • Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.

Ciele grantového programu:

  • Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
  • Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
  • Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
  • Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
  • Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)

Začiatok prijímania žiadostí: 12. mája 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017

Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018

Zdroj: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.