Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Akcia Rakúsko - Slovensko | Tlačiť |

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je predĺžená do 31. 5. 2017.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.