Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Novoročný príhovor riaditeľky | Tlačiť |

Vážení priatelia,

 

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v roku 2017 vstupuje už do 15. roku svojej existencie. Za to obdobie sa stala pevnou súčasťou diania na Kysuciach. Naša činnosť je zameraná najmä na pomoc pri rozvoji pre samosprávu a neziskové organizácie, ale najmä v poslednej dobe, pomáhame čoraz častejšie aj podnikateľským subjektom. Získavame a „podávame ďalej“  informácie o dotačných systémoch rôznych úrovní, o legislatívnych zmenách pre neziskové organizácie, spravujeme niekoľko záujmových združení.   

 

Ako možno viete, v roku 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nezaradilo našu Agentúru do siete regionálnych rozvojových agentúr, a tak sme neobdržali finančnú podporu pre našu činnosť. (V Žilinskom kraji boli podporené len 3 agentúry.) Napriek tejto skutočnosti RRA Kysuce aj naďalej poskytuje svoju poradenskú a informačnú činnosť pre samosprávy zadarmo a pre neziskový sektor k tomu pridávame aj bezodplatné vypracovanie projektových žiadostí.

 

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou popriala požehnaný a úspešný rok 2017, v ktorom ako dúfam, budeme aj naďalej rozvíjať našu spoluprácu pre kvalitný rozvoj Kysuckého regiónu. 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.