Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Užitočné linky | Tlačiť |

Dôležité internetové www stránky:

MV a RR SR ,
http://www.build.gov.sk , http://www.strukturalnefondy.sk
IS RRA ,
http://www.isrra.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR ,
http://www.mpsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR,
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page

Ministerstvá.

Ministerstvo zahraničných vecí SR ,
http://www.foreign.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR ,
http://www.minv.sk
Ministerstvo hospodárstva SR ,
http://www.economy.gov.sk
Ministerstvo financií SR ,
http://www.finance.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR ,
http://www.justice.gov.sk
Ministerstvo obrany SR ,
http://www.mod.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR ,
http://www.health.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR ,
http://www.culture.gov.sk
Ministerstvo školstva SR ,
http://www.education.gov.sk
MPSVR SR ,
http://www.employment.gov.sk
MDPT SR ,
http://www.telecom.gov.sk

Adresár ústredných orgánov štátnej správy a ďalších inštitúcií štátnej správy v Slovenskej republike.

Úradu vlády SR ,
http://www.government.gov.sk
Adresár ,
http://www.government.gov.sk/7841/adresar-institucii.php?menu=1232

Krajské úrady a obvodné úrady v odvetvovej pôsobnosti MV SR, od 1.1.2004

Internetové stránky KÚ a ObÚ ,
http://www.vs.sk
KÚ a ObÚ adresáre ,
http://www.civil.gov.sk

Euro Info Centrum ,
http://www.euroinfo.gov.sk
Európska únia ,
http://europa.eu.int/index_sk.htm
OSN ,
http://www.unsystem.org

Celosvetový zoznam stránok vládnych a iných inštitúcií.

Worldwide Governments on the WWW ,
http://www.gksoft.com/govt/en/world.html
European Governments on the WWW ,
http://www.gksoft.com/govt/en/europa.html
Governments on the WWW: Slovakia ,
http://www.gksoft.com/govt/en/sk.html

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.