Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Informačná a poradná kancelária | Tlači |

V rámci projektu Zrównoważona działalnoœć gospodarcza“ (Udržatežné podnikanie), č. PL.3.22/2.1.00/13.03940, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci ERDF realizovaného v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce CZ – PL 2007 – 2013 bola založená  Informačná a poradná kancelária pre potenciálnych alebo začínajúcich malých a stredných podnikatežov.

Inforamačná a podarná kancelária sa nachádza v požskom Cieszyne na ul. Zamkowa 3A, v kancelárií Európskehozoskupenia Teritoriálnej spolpráce TRITIA, s r.o. 

egtctritia@egtctritia.eu

 

W ramach projektu Zrównoważona działalnoœć gospodarcza“ numer PL.3.22/2.1.00/13.03940 współfinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE powstał punkt informacyjny i doradczy dla potencjalnych oraz poczštkujšcych małych i œrednich przedsiębiorców. Punkt mieœci się w Cieszynie przy ulicy Zamkowej 3A w pomieszczeniach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczonš odpowiedzialnoœciš

egtctritia@egtctritia.eu

 

Informačná a poradná kancelária


 

 

 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.