Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Nová metodika PHSR | Tlačiť |

 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo návrh novej metodiky pre vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv.

Predkladaná metodika jednoznačne formuluje obsah a štruktúru dokumentu a popisuje proces jeho tvorby na najnižšej miestnej/obecnej úrovni. PHSR sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. Jedná sa o Pracovnú verziu 1.0 pre etapu pilotného overovania.

 Nová metodika je zverejnená na webovom portáli ministerstva:

časť Regionálny rozvoj/Strategické dokumenty/Metodika na vypracovanie PHSR) bola zverejnená Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC a Prílohy k Metodike PHSR.

 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.