Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Regionálna rozvojová agentúra Kysuce | Tlačiť |

 Sídlo:  Námestie slobody 30,  022 01 Čadca

RRAK je združenie právnických osôb založené podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, je registrované na KÚ v Žiline pod číslom 2002/06713/3SE a je samostatnou právnickou osobou.

Zakladatelia RRAK:

  • Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO 313971
  • Občianske združenie CUSUS, IČO 361 45971
  • Od 28. 03. 2006 Mikroregión Horné Kysuce (12 obcí)

Cieľ založenia združenia:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto so zreteľom na zapojenie všetkých socio-ekonomických partnerov v danom území do tejto činnosti 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.