Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


O RRAK
Ocenenie za čestnú a poctivú prácu pre spoločnosť | Tlačiť |
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek ocenil prácu zamestnancov ministerstva výročnými rezortnými oceneniami.
Celý článok...
 
QR Kód - RRA Kysuce | Tlačiť |
 
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce | Tlačiť |

 Sídlo:  Námestie slobody 30,  022 01 Čadca

RRAK je združenie právnických osôb založené podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, je registrované na KÚ v Žiline pod číslom 2002/06713/3SE a je samostatnou právnickou osobou.

Zakladatelia RRAK:

 • Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO 313971
 • Občianske združenie CUSUS, IČO 361 45971
 • Od 28. 03. 2006 Mikroregión Horné Kysuce (12 obcí)

Cieľ založenia združenia:
Koordinácia a aktivizácia ekonomického a spoločenského rozvoja regiónu Kysuce, teda okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto so zreteľom na zapojenie všetkých socio-ekonomických partnerov v danom území do tejto činnosti 

 
Hlavné úlohy rozvojovej agentúry | Tlačiť |

 

 •  rozvoj regiónu v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizácia rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,
 •  aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a interregionálnej spolupráce,  
 •  podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,    
 • zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
 • poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových a štrukturálnych fondov,  
 • budovanie vzťahu regiónu, organizovaním seminárov a výstav ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,   
 • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
 • zabezpečenie vypracovávania regionálnych rozvojových štúdií, vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
 
Informačné služby agentúry | Tlačiť |

Regionálna rozvojová agentúry Kysuce má jednu zo svojich hlavných úloh poskytovať konzultačné a informačno služby pre záujemcov z regiónu aj mimo neho.

 • Konzultácie sú poskytované bezplatne.
 • Konzultácie sú poskytované osobne, telefonicky alebo  mailovou poštou
 • Konzultácie sú poskytované v sídle agentúry  (MsÚ Čadca) počas všetkých pracovných dní  od 7:00 do 15:00 ho

 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.