Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Povinné zverejňovanie
Zmluvy | Tlačiť |

Rok 2014

1. Zmluva o poskytnutí služby obec Sedliská

2. zmluva o poskytnutí služby obec Staškov

3. Zmluva o poskytnutí služby obec Čierne

4. Zmluva o poskytnutí služby obec Staškov

5. Zmluva o poskytnutí služby obec Vysoká nad Kysucou 

6. Zmluva o poskytnutí služby obec Makov

7. Zmluva o poskytnutí služby VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o.

8. Zmluva o poskytnutí služby obec Vendryně

9. Zmluva o poskytnutí služby obec Rudina

10. Zmluva o výpožičke ZŠ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov

11. Zmluva o výpožičke ZŠ Vysoká nad Kysucou

12. Zmluva o výpožičke ZŠ Raková

13. Zmluva o výpožičke ZŠ Staškov

14. Zmluva o poskytnutí služieb mesto Turzovka

15. Zmluva o poskytnutí služieb obec Skalité

16. Zmluva o poskytnutí služieb obec Vysoká nad Kysucou

17. Zmluva o poskytnutí služieb obec Rudinská

18. Zmluva o poskytnutí služieb obec Nová Bystrica

19. Zmluva o poskytnutí služby ZMOK

20. Zmluva o poskytnutí služby MKT

21. Dohoda o technickom zabezpečení OCRK

22. Zmluva o poskytnutí služieb obec Staškov

23. Zmluva o poskytnutí služby obec Makov

24. Zmluva o poskytnutí služby MŠ Makov

25. Zmluva o poskytnutí služby obec Valašská Bystřice

26. Dodatok č. 2. obec Makov

  

 Rok 2015 

1. Dohoda o technickom zabezpečení plynulého chodu kancelárie 

2. Zmluva o poskytnutí služby Združeniu obcí Mikroregión Kysucký triangel 1. strana  2. strana

3. Zmluva o poskytnutí služby Združeniu miest a obcí Kysúc 1. strana  2. strana

4. Zmluva o poskytnutí služby obec Vysoká nad Kysucou 1.vstrana  2. strana  3. strana

5. Zmluva o poskytnutí služby obec Podvysoká 1. strana  2. strana  3. strana  

6. Zmluva o poskytnutí služby obec Skalité 1. strana  2. strana  3. strana   

7. Zmluva o poskytnutí služieb obci Vysoká nad Kysucou 1. strana  2. strana

8. Zmluva o poskytnutí služby obci Jasenová  1. strana  2. strana  3. strana

9. Zmluva o poskytnutí služby obci Zákopčie

10. Zmluva o poskytnutí služby obci MakovDodatok č.1

 11. Zmluva o poskytnutí služby obci Zákopčie 

12. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov

13. Zmluva o poskytnutí služby obci Vysoká nad Kysucou 

14. Zmluva o poskytnutí služby obci Rudinská 

15. Zmluva o poskytnutí služby obci Makov 

16. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov 

17. Zmluva o poskytnutí služby Združenie miest a obcí Kysúc 

18. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov

19. Zmluva o poskytnutí služby obci Skalité

20.Zmluva o poskytnutí služby obci Komorní Lhotka

21. Zmluva o poskytnutí služby obci Čierne

22. Zmluva o poskytnutí služby obci Čierne

23. Zmluva o poskytnutí služby obci Podvysoká

24. Zmluva poskytnutí služby obci Skalité

25. Zmluva o poskytnutí služby obci Rudinská 

 

Rok 2016 

1.  Zmluva o poskytnutí služby obci Makov

2 Zmluva o poskytnutí služby obci Čierne 

3. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov

4. Zmluva o poskytnutí služby obci Podvysoká  

5. Zmluva o poskytnutí služby obci Olešná 

6. Zmluva o poskytnutí služby obci Olešná 

7. Zmluva o poskytnutí služby Združeniu miest a obcí Kysúc

8. Zmluva o poskytnutí služby obci Skalité 

9. Zmluva o poskytnutí služby obci Čierne  

10. Zmluva o poskytnutí služby mestu Krásno nad Kysucou 

11. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Náruč

12. Zmluva o poskytnutí služby obci Turzovka

13. Zmluva o poskytnutí služby obci Skalité  

14. Zmluva o poskytnutí služby obci Raková

15. Zmluva o poskytnutí služby Kultúrnemu a spoločenskému stredisku Turzovka

16. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov

17. Zmluva o poskytnutí služby obci Čierne

18. Zmluva - Dôvera

19. Zmluva o poskytnutí služby obci Skalité

20. Zmluva o poskytnutí služby obci Raková

21. Zmluva o poskytnutí služby obci Rudinská

22. Zmluva o poskytnutí služby Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Turzovke

23. Zmluva o poskytnutí služby obci Staškov

24. Zmluva o poskytnutí služby obi Makov

25. Zmluva o poskytnutí služby Regionálnej rade  rozvoja a spolupráce Třinec

26. Zmluva o poskytnutí služby OCR Malá Fatra 

27. Zmluva o poskytnutí služby obci Hutisko-Solanec

28. Zmluva o poskytnutí služby obci Vysoká nad Kysucou

29. Zmluva o poskytnutí služby obci Dolní Lomná

30. Zmluva o poskytnutí služby obci Skalité

31. Zmluva o poskytnutí služby OCR Kysuce

32. Zmluva o poskytnutí služby obci Makov  

 

 

Rok 2017 

1. Dohoda o technickom zabezpečení plynulého chodu kancelárie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článok...
 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.