Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Naše služby
Novoročný príhovor riaditeľky | Tlačiť |

Vážení priatelia,

 

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v roku 2017 vstupuje už do 15. roku svojej existencie. Za to obdobie sa stala pevnou súčasťou diania na Kysuciach. Naša činnosť je zameraná najmä na pomoc pri rozvoji pre samosprávu a neziskové organizácie, ale najmä v poslednej dobe, pomáhame čoraz častejšie aj podnikateľským subjektom. Získavame a „podávame ďalej“  informácie o dotačných systémoch rôznych úrovní, o legislatívnych zmenách pre neziskové organizácie, spravujeme niekoľko záujmových združení.   

 

Ako možno viete, v roku 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nezaradilo našu Agentúru do siete regionálnych rozvojových agentúr, a tak sme neobdržali finančnú podporu pre našu činnosť. (V Žilinskom kraji boli podporené len 3 agentúry.) Napriek tejto skutočnosti RRA Kysuce aj naďalej poskytuje svoju poradenskú a informačnú činnosť pre samosprávy zadarmo a pre neziskový sektor k tomu pridávame aj bezodplatné vypracovanie projektových žiadostí.

 

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou popriala požehnaný a úspešný rok 2017, v ktorom ako dúfam, budeme aj naďalej rozvíjať našu spoluprácu pre kvalitný rozvoj Kysuckého regiónu. 

 
Informačná a poradná kancelária | Tlačiť |

V rámci projektu Zrównoważona działalność gospodarcza“ (Udržateľné podnikanie), č. PL.3.22/2.1.00/13.03940, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci ERDF realizovaného v Operačnom programe cezhraničnej spolupráce CZ – PL 2007 – 2013 bola založená  Informačná a poradná kancelária pre potenciálnych alebo začínajúcich malých a stredných podnikateľov.

Inforamačná a podarná kancelária sa nachádza v poľskom Cieszyne na ul. Zamkowa 3A, v kancelárií Európskehozoskupenia Teritoriálnej spolpráce TRITIA, s r.o. 

egtctritia@egtctritia.eu

 

Celý článok...
 
Poskytované služby RRA Kysuce | Tlačiť |

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce je organizácia neziskového typu a poskytuje bezplatné a spoplatnené služby. Náklady na zabezpečenie bezplatných služieb  pre verejnosť a neziskové organizácie sú čiastočne hradené z príspevku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa hlavne o poradenskú a projektovú činnosť. 

 Regionálna rozvojová agentúra Kysuce poskytuje verejnosti bezplatné informačno-poradenské služby ohľadom využitia fondov Európskej únie pre záujemcov z územia pôsobnosti agentúry.

Poskytujeme tiež bezplatné informácie v oblasti priemyselného vlastníctva.

Tieto služby poskytujeme v priestoroch Mestského úradu, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca:

Pondelok           8:00 – 15:00

Utorok               8:00 – 15:00

Streda                8:00 – 15:00

Štvrtok              8:00 – 15:00

Piatok                8:00 – 15:00

Poskytovanie informácií e-mailom

RRA Kysuce poskytuje bezplatný informačný servis o rozvojových aktivitách na území Kysúc.

V prípade záujmu o zasielanie týchto informácií zašlite prázdny mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Jeho odoslaním budete e-mailová adresa z ktorej mail odošlete zaradený do zoznamu adresátov správ.  

Ak sa chcete odhlásiť, zašlite prázdny e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. a vaša e-mailová adresa bude zo zoznamu adresátov odstránená.

 

Ostatné služby sú spoplatnené sadzbami, ktoré pokrývajú náklady na ich realizáciu.

Služby poskytované agentúrou:

  • Metodická pomoc pri príprave a realizácii rozvojových projektov
  • Informovanie o možnostiach a podmienkach čerpania fondov EÚ, ministerských a nadačných fondov  a iných dostupných zdrojov
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti rozvoja regiónu 
  • Vypracovanie podnikateľských zámerov
  • Vypracovanie rozvojových plánov, stratégií a programov 
  • Spracovanie projektov
  • Implementácia projektov

 

 
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.