Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Aktuálne výzvy
Fond na podporu umenia | Tlačiť |

Rozhodnutie riaditeľa - Podprogram 1.5.2

Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.

Celý článok...
 
Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu | Tlačiť |

SEMINÁR:  "OBSTARÁVAJME OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU"

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR realizuje aj v tomto roku bezplatné odborné semináre.

Semináre sú spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania. Ich cieľom je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.

Celý článok...
 
Informačný seminár | Tlačiť |

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj

18. 5. 2017   Banská Bystrica, Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica

Celý článok...
 
Informačný seminár | Tlačiť |

Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

V základnej škole úspešnejší

17. 5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Celý článok...
 
IROP | Tlačiť |

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) IROP-PO1-SC122-2016-15

Celý článok...
 
IROP | Tlačiť |

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12

Celý článok...
 
IROP aktualizácia výzvy | Tlačiť |

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

Celý článok...
 
IROP aktualizácia výzvy | Tlačiť |

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13

Celý článok...
 
Zverejnenie doplnených FAQ k výzvam | Tlačiť |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo doplnené odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

Celý článok...
 
Dotácie Ministerstva vnútra SR | Tlačiť |

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Celý článok...
 
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER | Tlačiť |

Výzva č. 21/PRV/2017

na Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Celý článok...
 
Výzvu v oblasti kreatívneho priemyslu vyhlásili už v zjednodušenom režime | Tlačiť |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo 28. apríla Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a stredných podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Ide o historicky prvú výzvu v rámci implementácie európskych fondov na Slovensku, pri ktorej sa dá podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zjednodušenom režime.

Celý článok...
 
IROP | Tlačiť |

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý má v gescii naše ministerstvo.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) pokračuje v súlade s očakávaniami Európskej komisie. K tomuto záveru dospeli zástupcovia Európskej komisie na stretnutí o súčasnom stave implementácie IROP v Trnave.

„Okrem momentálneho stavu Integrovaného regionálneho operačného programu splnil očakávania Európskej komisie aj počet predložených projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Momentálny stav považujem za veľký úspech,“ uviedol v Trnave na stretnutí s Európskou komisiou Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 79 - 91 z 454
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.