Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Aktuálne výzvy
22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Dobudovanie sústavy Natura 2000 | Tlačiť |

Oznam o vyhlásení 22. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.

Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.

 

Celý článok...
 
Družobné mestá | Tlačiť |

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Celý článok...
 
Futbal to je hra 2017 | Tlačiť |

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Upozornenie:

- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál http://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

Celý článok...
 
„Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?“ | Tlačiť |

Seminár Zastúpenia EK na Slovensku a inštitútu INEKO na tému „Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?“

Tento štvrtok 27. apríla sa uskutočnil v priestoroch Európskeho informačného centra Seminár s názvom „Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?“ Slovensko patrí medzi štáty OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov a v miere nezamestnanosti. Príčinou sú najmä dlhodobo nižšie príjmy regiónov v porovnaní s Bratislavou, ako aj dlhodobé zaostávanie regiónov východného a juhu stredného Slovenska v miere nezamestnanosti.

Účastníci spoločného seminára Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO preto diskutovali o možnostiach, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Aj na tieto priority dáva Európska komisia v období 2014-2020 viac ako 15 miliárd eur.

 
Rozhodnutie riaditeľa - Výzva č.5/2017 | Tlačiť |

Na webovom sídle Fondu na podporu umenia zverejnili rozhodnutie riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre Výzvu č 5/2017 pre tieto 

podprogramy:

  • 1.1 Divadlo, 
  • 1.2 Tanec,
  • 1.3 Hudba.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

 
Výzva na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu | Tlačiť |

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

Celý článok...
 
Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky | Tlačiť |

Vyhlasovateľ:             Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum zverejnenia:    25. 04. 2017

Termín uzávierky:       09. 06. 2017

okácia: 141 000 EUR

Minimálna výška dotácie: 3 000 EUR

Maximálna výška dotácie: 24 000 EUR

Celý článok...
 
Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 | Tlačiť |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie". Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017. 

Celý článok...
 
Možnosti financovania rozvoja inteligentných miest | Tlačiť |

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike.

Koncom februára 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval, za prítomnosti podpredsedu vlády SR P. Pellegriniho a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, stretnutie k procesu vytvorenia investičnej platformy ako formy podpory rozvoja inteligentných miest, resp. regiónov. Navrhovaná investičná platforma má predstavovať nový investičný nástroj, na ktorom sa bude podieľať svojimi zdrojmi Európska investičná banka, verejný aj súkromný sektor. Pridanou hodnotou platformy by mala byť aj jej schopnosť poskytovať expertízu v oblasti smart city riešení a prípadne aj grantové zdroje potrebné pre prípravu konkrétnych projektov.

 

Celý článok...
 
Pracovné stretnutie k výzvam Teaming | Tlačiť |

Výskumná agentúra plánuje v najbližších dňoch zorganizovať k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Medzinárodných teamingových výskumných centier (s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03) pracovné stretnutie s potenciálnymi žiadateľmi o NFP v priestoroch Výskumnej agentúry v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na stretnutí, prosíme zaslať potvrdzujúci e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 28.4.2017 do 10:00 hod. 

Celý článok...
 
Predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! | Tlačiť |

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! 

Celý článok...
 
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy | Tlačiť |

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 26.04.2017.

Celý článok...
 
Usmernenie č.5 k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier | Tlačiť |

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26.04.2017 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 105 - 117 z 454
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.