Hlavná stránka
O RRAK
Región
Aktuálne výzvy
Naše aktivity
Naše služby
Šance - Valy
AQUA FILM
Kysuce.net
Vybrané dokumenty
Publikácie
Povinné zverejňovanie
Linky
Kontakt
Ochrana os. údajov
QR Kód - RRA Kysuce

 
 RRA Kysuce je v roku 2015 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR.


Aktuálne výzvy
Predbežný harmonogram výziev na rok 2018 z fondu na podporu umenia | Tlačiť |
http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018
 
Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2018 | Tlačiť |

- podprogram 1.6

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

http://www.culture.gov.sk/…/obnovme-si-svoj-dom-2018-podpro…

 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok | Tlačiť |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Celý článok...
 
Iniciatíva dm {spoločne} | Tlačiť |

Hľadajú projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia, ekológie, kultúry či športu.

https://www.dm-spolocne.sk/sk/iniciativa-dm-spolocne/o-iniciative-dm-spolocne/ 

 
Oznam! | Tlačiť |
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Celý článok...
 
Grantová výzva „Vytvorme domov 2018“ | Tlačiť |
Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na pomoc ľuďom bez domova.
Celý článok...
 
Vyhlásenie 37. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP | Tlačiť |

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 28. 12. 2017 bola zverejnená 37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“)  zo zdrojov tohto operačného programu.

Celý článok...
 
Výzva na malé projekty v rámci SK – CZ hranice | Tlačiť |

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov SK-CZ

V Operačnom programe Intereg V-A SK-CZ

Začiatok výzvy 28.12.2017

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 28. 2. 2018.

Kód vyzvania: 1/FMP/6c/I, N a 1/FMP/11b/N

Typ vyzvania: uzavreté

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Potrebnú dokumentáciu, ako aj samotné výzvy nájdete nahttp://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/ <http://www.regionbilekarpaty.cz/wp/fond-malych-projektu-2014-2020/vyzvy/>

Podpora od 3 000  do 20 000 EUR, v rámci investičních MP je možná podpora do 30 000 EUR.

 
Prezentácia a fotky z augustových seminárov 2017 (Európa pre občanov) | Tlačiť |

Vo štvrtok (17.8.) sa uskutočnil posledný seminár k opatreniam septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov.

Celkovo tak Európsky kontaktný bod zrealizoval štyri semináre v týchto mestách: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť na stránke:

- http://bit.ly/2wHX4AN

 
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 | Tlačiť |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP.
Celý článok...
 
Školy získali desiatky tisíc eur, aby pomohli zvýšiť finančnú gramotnosť (Nadácia SLSP) | Tlačiť |
Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.
Celý článok...
 
Riadenie švajčiarskych fondov môže slúžiť ako príklad pre eurofondové projekty (NKÚ) | Tlačiť |

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako hlavný orgán kontroly pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na Slovensku vykonal záverečnú kontrolu zameranú na Švajčiarsky finančný mechanizmus, ktorého prostriedky mali v ostatných desiatich rokoch prispievať k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky. NKÚ SR konštatuje, že program sa jednoznačne sústredil na dosiahnutie stanovených cieľov a prístup riadenia programu vyhodnotil ako príklad dobrej praxe použiteľný aj pri ďalších projektoch využitia nenávratných finančných príspevkov napríklad v rámci realizácie výziev a vyzvaní.

Dokument na stiahnutie:
Tlačová správa (http://bit.ly/2ixr8ZN)

 
Ministerstvo financií SR externe zabezpečí kapacitnú podporu pri výkone auditov fondov EÚ | Tlačiť |
Viac informácií:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1107
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 13 z 454
 
 
Webmaster CB soft. s.r.o., Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd.Mambo is  Software released under the GNU/GPL License.