Aj keď iba malým krôčikom, ale o to významnejším, sa pohol projekt Šance – Valy, common heritage dopredu. Regionálne rozvojová agentúra Kysuce vypracovala žiadosť na podporu vzdelávania žiakov základných škôl a taktiež ich učiteľov. Medzinárodný Višegradský Fond sa rozhodol opäť finančne podporiť aktivity súvisiace s pevnostným systémom Šance – Valy, ktorý sa rozprestiera na hraniciach troch štátov.

Tento krát agentúra pripraví učebné pomôcky (panely s mapami, kresbami, trojrozmernou vizualizáciou a textami o pevnostnom systéme). Pre učiteľov bude pripravený vzdelávací seminár, na ktorom vystúpia archeológovia a historici zaoberajúci sa dlhodobo historickým obdobím vzniku a trvaniu Šancov- Valov. Do projektu sa zapojilo 8 poľských 2 české a 12 slovenských základných škôl.

Takto chce agentúra prispieť k poznaniu a zachovaniu tohto významného kusa historického dedičstva na Kysuciach.