Dovoľujeme si Vám predstviť veľmi zaujímavú prednášku p. Małgorzaty Kiereś k témy Šance - Valy.

Szańce jabłonkowskie

- w Mostach Jabłonkowskich,

a szańce na terenie beskidzkiej trójwsi