Naša agentúra úspešne zavŕšila najdôležitejšiu aktivitu projektu Šance – Valy, common heritage (spoločné dedičstvo). 28.6.2008 sa v obci Čierne konala záverečná konferencia tohoto projektu za účasti mnohých významných osobností.

Na konferencii zazneli prednášky o histórii tohto územia (Mgr. Andrea Paráčová, Kysucké múzeum Čadca, Mgr. Martin Krůl, Múzeum Těšínska, PhDr. Peter Bednár CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra,). S veľkým záujmom sa stretlo vynikajúce vystúpenie Malgorzaty Kiereś, riaditeľky múzea vo Wisle o folklórnych zvykoch spojených s týmto obranným systémom a zachovaných v povedomí ľudu, ale aj prednáška o prvom osídlení Kysúc pána Ondreja Šeda, PhD. z Archeologického ústavu ČAV Brno, bývalého pracovníka Kysuckého múzea. Na programe bol tiež príspevok o možnostiach turistického využitia fortifikačného systému (Mgr. Vladimír Pekár) a ďalšie možnosti pokračovanie rozbehnutého projektu podaním žiadosti o FP na OP cezhraničná spolupráca Sr – Čr hranica na projekt za viac ako 12 miliónov Sk, o ktorom informoval náš pán riaditeľ Peter Bronček. Obdorné Prednášky sú zachytené v zborníku, ktorý vydala agentúra v rámci aktivít projektu. Na záver konferencie bola slávnostná vernisáž putovnej výstavy k tejto tematike. V najbližších dňoch bude zverejnené CD so všetkými výstupmi projektu.

Čestným hosťom konferencie bol Marian Ormaniec, Maršalko Sliezskeho vojvodstva.

Partnermi v tomto projekte sú RRA Kysuce, Kysucké múzeum v Čadci, Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum Tešínska v Českom Tešíne, týždenník Kysuce, obec Čierne, obec Svrčinovec, obec Skalité, obec Mosty u Jablunkova, Obec Hrčava, obec Bukovec, obec Istebna, mesto Čadca a Agentúra regionálneho rozvoja v Bielsko-Bialej. Projekt je finančne podporený z Medzinárodného Višegradskeho fondu.

Ukážka z putovnej výstavy:

Sample Image