Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečnú konferenciu k projektu “Šance - Valy, commno heritage” .

Systém Šance - Valy, známy pod názvom Jablunkovské šance, je tvorený obrannými objektmi, redutami, prepojenými valmi s priekopami, ktoré v 17. a 18. storočí chránili Tešínske panstvo pred nájazdmi Tatárov a nebezpečenstvom z Uhorska. Celý systém prechádza hraničným územím Českej, Poľskej a Slovenskej republiky.

 

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce iniciovala a koordinuje aktivity projektu “Šance - Valy, common heritage”, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tomto historicky významnom fortifikačnom systéme. Projekt je podporený z Medzinárodného Višegradského fondu. V rámci projektu sú organizované pravidelné stretnutia projektových expertov, historikov a zástupcov obcí zo všetkých troch krajín. Jedným z výstupov projektu je aj záverečná konferencia na ktorú si Vás dovoľujeme touto cestou pozvať.

Následne k tomuto projektu bola podaná žiadosť v v rámci OP cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika ktorého cieľom je využitie tohoto fortifikačného systému ako špeciálneho produktu cestovného ruchu na spoločnej Česko – Slovenskej hranici.

Záverečná konferencia sa uskutoční dňa: 18. 06. 2008 o 10.00 hod.

v spoločenskej sále reštaurácie Magistrál, v obci Čierne pri Čadci.

Predbežný program:

  1. Otvorenie konferencie
  2. História Jablukovských šancí – Mgr. Martin Krůl, Múzeum Těšínska, Český Tešín
  3. Významné historické udalosti - Mgr. Andrea Paráčová, Kysucké múzeum Čadca
  4. Šance – Valy v súčasnosti – PhDr. Peter Bednár CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
  5. Šance - Valy ako turistický produkt – Petr Kolčárek, RRRaS so sídlem v Třinci
  6. Prezentácia DVD
  7. Turistický pochod Cisára Jozefa II. cez Jablunkovské šance – Mgr. Vladimír Pekár, RR KST Čadca
  8. Šance a ich využitie v budúcnosti – Peter Bronček, RRA Kysuce

Bolo by nám cťou, keby ste prijali pozvanie na túto konferenciu o významnej časti histórie Žilinského, Těšínskeho a Sliezskeho regiónu. .

Na konferencii sa zúčastní Ing. Jozef Grapa, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja. Zároveň sú pozvaní aj hejtman Moravskosliezskeho kraja a maršalko Sliezskeho vojvodstva, ktorí taktiež prisľúbili účasť.