Obec Svrčinovec spoločne s partnerskou organizáciou Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mosty u Jablunkova a podporou Regionálnej rozvojovej agentúry Kysuce realizuje projekt s názvom „Jablkové mosty“, ktorý bol podporený z programu Interreg V-A SK-CZ Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, Fond malých projektov.

Obec Svrčinovec pre zachovanie historického a prírodného dedičstva na pohraničí obnoví tradičnú muštáreň v obci a priblížiť dedičstvo starých prírodných remesiel muštárenstva a včelárstva mladej generácií. V rámci projektu „Jablkové mosty“ bude rekonštruovaná muštáreň vo Svrčinovci, ktorá poskytne priestor pre tradičné spracovanie jabĺk a priestory na výstavy a edukáciu. Bude tu umiestnená stála expozícia o tradícii muštárenstva v obci Projekt prinesie možnosti vzdelania sa na prednáškach o remeslách pre obyvateľov prihraničnej oblasti Beskýd, kde má pestovanie jabĺk dlhoročnú tradíciu. V októbri na slovensko-českej výstave jabĺk bude súťaž o najkrajšie jablko, o najlepší mušt a bude doplnená výtvarnými prácami detí. Obec tiež vysadí staré odrody jabloní. Deti základnej školy si vypočujú prednášky a uvidia ukážky muštárenstva a včelárstva.

Kód projektu: „SK/FMP/6c/08/025

Celkové náklady: 33 785,95

Výška príspevku EFRR: 28 718,05

Výška príspevku ŠR SR: 3 378,59

Konečný prijímateľ: Obec Svrčinovec

Doba realizácie: 7/2022-10/2022