RRA Kysuce i ostatné regionálne rozvojové agentúry ponúkajú skúsenosti a spätnú väzbu. Rozvojové agentúry chcú využiť svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života v regiónoch

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. „Sú to práve RRA, ktoré majú viac ako 20-ročné skúsenosti, vytvorené vzťahy v regióne, odborníkov, kapacity i technické vybavenie z prípravy a realizácie konkrétnych rozvojových programov. Agentúry sú od začiatku založené na partnerstve a dohode samospráv, obcí, miest alebo vyšších územných celkov, podnikateľských subjektov či tretieho sektora. Tieto agentúry združuje IS RRA, ktorá má aktuálne 29 členov po celom Slovensku,“ konštatovala pre TASR Petra Klimo Zlatošová, podpredsedníčka IS RRA. 

V našom regióne 18 rokov nepretržite funguje Regionálna rozvojová agentúra Kysuce so sídlom v Čadci, ktorú od svojho začiatku viedol Peter Bronček a po ňom prebrala štafetu regionálneho rozvoja Kysúc Marta Sláviková.

 

Regionálny rozvoj sa nedá robiť od stola

Vicepremiérka Remišová v stredu (6. 5.) po stretnutí s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici konštatovala, že regionálny rozvoj sa nedá robiť od stola v Bratislave, ale v spolupráci s regiónmi, pretože v nich ľudia vedia, čo ich najviac trápi a kde sú najväčšie problémy, s ktorými im vedia pomôcť. Zdôraznila tiež, že v súčasnosti pripravujú partnerskú dohodu, ako bude vyzerať budúce programové obdobie, kde by regionálni aktéri mali hrať veľkú úlohu, aby ľudia v regiónoch mali lepšie pracovné a aj platené miesta a mali vysokú kvalitu života. RRA súhlasí s Remišovou a ponúka skúsenosti pri realizácii rozvojových plánov, ale i spätnú väzbu na krajskú a národnú úroveň zo všetkých území pre adresnejšiu pomoc. TASR redaktor TREND „Odborníci, ktorí v agentúrach pracujú, vo svojich regiónoch vyrástli, fungujú v nich napriek meniacim sa podmienkam a politickým výmenám na miestnej či regionálnej úrovni. Sú to práve oni, ktorí spolu s obcami, mestami, malými a strednými podnikateľmi, vysokými školami a aktérmi z neverejnej sféry na konci dňa uvádzajú do života rozhodnutia,“ zdôraznila Petra Klimo Zlatošová s tým, že mnohí z nich majú za sebou množstvo úspešných projektov.

Napriek svojej vysokej odbornosti sa z expertov v agentúrach nestali ani konzultanti v európskych inštitúciách ani konzultanti súkromných firiem ponúkajúcich za vysoké podiely úspech v súťaži o „najkrajšie vybetónované námestie“. Naďalej žijú v regióne, koordinujú a zabezpečujú cezhraničnú spoluprácu, ale aj spoluprácu na nadnárodnej a regionálnej úrovni. V niektorých regiónoch dlhodobo spolupracujú so samosprávnymi krajmi a majú za sebou množstvo úspešných projektov.

RRA Kysuce a ostatné regionálne rozvojové agentúry preto ponúkajú svoje skúsenosti pri realizácií rozvojových plánov, ale aj spätnú väzbu na krajskú a národnú úroveň zo všetkých území pre adresnejšiu pomoc, lepšie pracovné miesta aj zmenšenie regionálnych a sociálnych rozdielov.