Trenčín:  Dňa 4.12.2015 sa uskutočnilo v priestoroch Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry (TRRA) na Opatovskej ul. 23 v Trenčíne stretnutie odborníkov, ktorí sa dlhoročne venujú regionálnemu rozvoju.  

V už takmer vianočnom čase sa podarilo koncentrovať na jednom mieste viac ako 20 odborníkov z oblasti regionálneho rozvoja. Cieľom bolo vymeniť si informácie, ktoré sa týkajú rôznych problémov v regióne a riešili sa v uplynulom roku, alebo sú práve aktuálne. Podujatie bolo uskutočnené tiež pri príležitosti 16.teho výročia činnosti Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry. Okrem odbornej diskusie boli súčasťou stretnutia aj aktuálne prezentácie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja Silvie Kotrhovej, ktorá zúčastneným odprezentovala aktuálny stav RIUS a Martiny Laššovej, ktorá predstavila Interreg V A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020. Na stretnutí vystúpil tiež zástupca Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) Jozef Gerliczy, ktorý pripravil prezentáciu týkajúcu sa práce a zamestnanosti, kde prezentoval aktuálne pripravovaný projekt SŽK v tejto oblasti zameraný na rozvoj zamestnanosti prostredníctvom využitia odpadu jeho zhodnocovaním v oblasti stavebných materiálov. V diskusii zameranej najmä na problémy prípravy súčasného programového obdobia v súvislosti s čerpaním eurofondov vystúpili tiež ďalší pozvaní a to Michal Kováč – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Svorad Harcek – Trenčiansky samosprávny kraj, Dagmar Lišková – Región Biele Karpaty, Róbert Galko – bývalý pracovník odboru regionálneho rozvoja, Milan Berec – starosta Trenčianskej Teplej, Viliam Cagala – prednosta Dolnej Súče, Lukáš Studený a Ondrej Kubala z Miestnej akčnej skupiny Bebrava a ďalší. Na stretnutí boli prítomní tiež zástupcovia ďalších regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich v Trenčianskom regióne Jozef Takács zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, Barbora Staňová – Regionálna rozvojová agentúra Púchov, Branislav Bernátek a Marián Bakita - Bánovská regionálna rozvojová agentúra. Stretnutie pripravil a viedol riaditeľ Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry Stanislav Dreisig. „ Čo vystúpenie– to perla“, myslí si o stretnutí odborníkov Hana Backová – projektový manažér TRRA. „Vystúpenia zúčastnených boli k veci, nabité hodnotnými informáciami z praxe, ktoré každého z nás posunuli v téme ďalej“, vysvetľuje. „ Som rád, že tu vidím pokope toľko ľudí, ktorým konečne záleží na rozvoji tohto regiónu“ , povedal na adresu stretnutia jeden z účastníkov stretnutia. Na stretnutí boli prítomní i zástupcovia regionálnej televízie Považie, ktorí zo stretnutia pripravili krátku reportáž i pre televíznych divákov z regiónu.