Slovensko v tomto roku navštívilo len za prvých 9 mesiacov 3,3 milióna turistov čo bolo o 14 % viac než v minulom roku a v návštevnosti sme prekonali tiež rekordný rok 2008. (zdroj:sacr). Záujem o poznávanie Slovenska teda rastie a zvýšený záujem o Slovensko je určite najvhodnejším obdobím pre štart nových projektov na rozvoj cestovného ruchu. 

Jedným z nich je i zber tzv. „regionálnych jedinečností“ prostredníctvom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Z iniciatívy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa do úloh regionálnych rozvojových agentúr (RRA) na rok 2015 dostalo zmapovanie regionálnych jedinečností v príslušných regiónoch pôsobnosti RRA. Regionálne jedinečnosti sú osobité špecifiká určitej oblasti v hmotnej i nehmotnej podobe, ktoré sú typické pre danú oblasť. Sú to z regionálneho hľadiska významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe hodnoty a produkty, ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu a budujú imidž regiónu. Kľúčom k úspešnej budúcnosti, je venovať im náležitú pozornosť v súčasnosti. Zmapovanie regionálnych jedinečností prebieha prostredníctvom siete regionálnych rozvojových agentúr na celom Slovensku. V Trenčianskom kraji sa zmapovaniu regionálnych jedinečností venujú Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA), Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra (ZRRHN), Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Regionálna rozvojová agentúra Púchov (RRAPU). Občania z obcí okresov: Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín môžu námety na regionálne jedinečnosti nahlásiť Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúre na telefónnom čísle 0948 677 997, prípadne cez náš facebook www.facebook.com/trencianskarra ,webstránku www.trra.sk alebo načítaním QR kódu tu . Zdroj: TRRA