Vypracované projekty 2013

Vypracované:

Program cezhraničnej spolupráce SK – CZ:

Nové priateľstvá Raková – Dolní Lomná, PCS SK – CZ 2007 – 2013, FM, 19 534,40

Turistický náučný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov – Horní Lomná, PCS SK – CZ 2007 – 2013, FM, Obec Staškov 30 392,92

Poznávame a rozvíjame historické a kultúrne pamiatky v obci Staškov a meste Příbor, PCS SK – CZ 2007 – 2013, Obec Staškov, 78 759,28

Československé leto 2014, PCS SK – CZ 2007 – 2013, MP, obec Čierne, 17 016,50

Predstavme si históriu Leštiny – Vendryně, PCS SK – CZ 2007 – 2013, obec Leštiny 28 557,-

Po Kronerovej ceste, PCS SK – CZ 2007 – 2013, obec Staškov, 159 332,70

O nás u vás, o vás u nás, PCS SK – CZ 2007 – 2013, FM, obec Vysoká nad Kysucou, 22 884,65

 

Program cezhraničnej spolupráce PL – SK:

Kultúra bez hraníc, PCS PL – SK 2007 -2013, Obec Skalité, 46 711,38

Nadväzujeme na úspešnú slovensko – poľskú spoluprácu Kroner – Kamińska, PCS PL – SK 2007 -2013, obec Staškov, 50 356,34

Informačná podpora krízovej agendy pre obce okresu Čadca s prepojením na podporu okresu Źywiec, PCS PL – SK 2007 -2013, Okresný úrad Čadca, 55 769,-

 

Nadácia Orange:

Starí a mladí spolu, Zelená pre seniorov Orange, Základná organizácia jednoty dôchodcov Oščadnica, 1950,-

 

Ministerstvo vnútra SR – prevencia kriminality:

Kamerový systém v obci Staškov, Prevencia kriminality, Obec Staškov, 16 750,-

Kamerový systém v obci Rudinska, Prevencia kriminality, Obec Rudinska, 18 050,-

 

Environmentálny fond:

Odstránenie havarijného stavu v areáli ZŠ Makov, Environmentálny fond, obec Makov, 19177,82

Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu, Environmentálny fond, obec Vysoká nad Kysucou, 36 461,-

Podpora kompostovania v obci Skalité, Environmentálny fond, obec Skalité, 153 712,94

Rekonštrukcia vodovodu Rudinska – Centrum, Environmentálny fond, obec Rudinska, 43 317,10

 

Program obnovy dediny:

Obnova priestranstva pri Kronerovom dome, Obec Staškov, POD, 5 307,70

Ručné lisy PET fliaš, POD, obec Makov, 5700,-

 

EkoFond:

Komplexné zateplenie budovy ZŠ v Rudinskej, Ekofond, obec Rudinská, 142 326,54

 

SPPoločne:

Makoffest 2013, SPP, obec Makov,, 7980,-

Mariánska pieseň, SPP, obec Skalité, 4457,-

AQUA film Čadca 2013, SPP, RRA Kysuce, 7080,-

Medzinárodné stretnutie hasičov – veteránov, SPP, obec Vysoká nad Kysucou, 8000,-

Zelená učebňa, SPP, obec Staškov, 7955,-

Kysuce na historických mapách, SPP – Dedičstvo regiónov, RRAK, 1250,-

Historické Kysuce, SPP – Dedičstvo regiónov, OCR Kysuce, 1300,-

 

Slovenská sporiteľňa:

90. narodeniny oslávime spoločne s deťmi, SlSp, obec Makov 1935,-

Futbal to je hra aj na Skalitom , SlSp, TJ Slovan Skalité, 2781,-

 

Ministerstvo kultúry SR:

Osídlenie Kysúc, MK SR, RRA Kysuce, 8110,-

Monografia obce Vysoká nad Kysucou, MK SR, Vysoká nad Kysucou, 14 600,-

Monografia obce Staškov 1614-2014, MK SR, 25 000,-

Staškov 400 – ročnica, MK SR, obec Staškov, 5 800,-

Od srdca k srdcu – 8. Ročník benefičného koncertu, MK SR, OZ Slovenský zväz telesne postihnutých Oščadnica, 2502,-

 

Medzinádrodny Višegrádsky fond:

Common children camp 2014, Višegradsky fond, Obec Čierne 8605,-

Archivla jewels V4 for Kysuce region, Višegradsky fond, OZ Terra Kisucensis, 7140,-

 

Ministerstvo vnútra SR – Prezídium Hasičské a záchranného zboru:

Skvalitnenie záchranárskych prác v podhorskej obci Vysoká nad Kysucou, MV SR, Vysoká nad Kysucou, 42 512,80

Dovybavenie DHZ Staškov, MV SR, Staškov, 7450,-

Budeme pripravený, MV SR, obec Makov, 4842,-

Hasiči deťom, MV SR, Vysoká nad Kysucou, 2341,75

 

Implementované projekty:

Vytvorenie spoločnej platformy na výmenu informácií a koordináciu spoločných zásahov počas mimoriadnych udalostí hasičských záchranných zborov Českej a Slovenskej republiky, PCS SK – CZ 2007 – 2013, MV SR (KR HaZZ Žilina), 412 439,68

Medzinárodná stopa zdravia, PCS SK – CZ 2007 – 2013, Mikroregión Kysucký triangel, 34 840,-

Integrácia foriem spolupráce, PCS SK – CZ 2007 – 2013, FM, Obec Makov – Hutisko Solanec, 20 458,-

Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne Kysucký triangel, ROP, Obec Skalité, 116 200,-

Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne, PCS SK – CZ 2007 – 2013, Obec Makov – Hutisko Solanec, 601 929,76

Kultúra bez hraníc, PCS PL – SK 2007 -2013, Obec Skalité, 46 711,38

Turistický náučný chodník Jozefa Kronera medzi obcami Staškov – Horní Lomná, PCS SK – CZ 2007 – 2013, FM, Obec Staškov 30 392,92

Informačná podpora krízovej agendy pre obce okresu Čadca s prepojením na podporu okresu Źywiec, PCS PL – SK 2007 -2013, Okresný úrad Čadca, 55 769,-

Od srdca k srdcu – 7. Ročník benefičného koncertu, MK SR, OZ Slovenský zväz telesne postihnutých Oščadnica, 2 400,-

Spoznávame krásy spriatelených obcí Čierne – Vendryně, PCS SK – CZ 2007 – 2013, obec Čierne, 41 843,50

Starí a mladí spolu, Zelená pre seniorov Orange, Základná organizácia jed noty dôchodcov Oščadnica, 1950,-

Kysuce na historických mapách, SPP – Dedičstvo regiónov, RRAK, 1250,-

Historické Kysuce, SPP – Dedičstvo regiónov, OCR Kysuce, 1300,-