Aktuálne výzvy

Ako skrášliť vaše okolie, časť obce, sídlisko, vnútroblok alebo jednoducho miesto, kde sa stretávate v rámci svojej komunity? Dokáže váš nápad prispieť k riešeniu klimatickej krízy? Dajte o tom vedieť! Grantový fond PSS je tu na to, aby dobré nápady neskončili iba na papieri. Už osem rokov podporujeme kvalitné projekty, ktoré zlepšujú život v mestách a obciach na Slovensku. Prihláste svoj projekt a získajte až 7 500 eur na jeho realizáciu.

Grantový program Nadácie Ekopolis a Slovnaft podporuje

  • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene(hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),

MPSVaR SR vyhlasuje výzvu na  na podporu plnenia funkcií rodiny (inkluzívne detské ihriská).

Ak ide o dotáciu na výdavky na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením najviac v sume 50 000 eur – kapitálové výdavky.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur – Bežné výdavky

Nadácia Tipsport v rámci grantového programu "Zasaď strom za svoj klub" podporí športové kluby a samosprávy v ich snahe obnovovať výsadbu zelene a stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk. 

Ciele programu:

- podporovať výsadbu zelene v okolí športovísk;

- zapájať športovú komunitu, ako aj širšiu verejnosť do výsadby stromov a kríkov a zvyšovať tak ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;

- výsadbou stromov/krov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, k podpore biodiverzity a pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy.