Aktuálne výzvy

Opatrenie 2.1. Družobné mestá , Opatrenie 2.2. Siete partnerských miest

Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.