Nadácia Tipsport v rámci grantového programu "Zasaď strom za svoj klub" podporí športové kluby a samosprávy v ich snahe obnovovať výsadbu zelene a stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk. 

Ciele programu:

- podporovať výsadbu zelene v okolí športovísk;

- zapájať športovú komunitu, ako aj širšiu verejnosť do výsadby stromov a kríkov a zvyšovať tak ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;

- výsadbou stromov/krov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, k podpore biodiverzity a pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy.

Oprávnení žiadatelia:

  1. Športové kluby.
  2. Obce/mestá/samosprávy ako zriaďovatelia športovísk.

Finančná stránka programu:

- V rámci programu bude prerozdelených 50 000 €.

- Maximálna suma na jeden projekt je 3 000 €.

- Jeden subjekt môže podať maximálne 1 projekt.

Športové komunity môžu v rámci programu dodatočne získať finančné prostriedky aj na trávniky na futbalových ihriskách. Úspešní žiadatelia môžu získať až 2 000 € navyše na údržbu trávnika (prevzdušnenie, vertikulácia, dosiatie trávy a pod.), podmienkou je výsadba stromov v kríkov v okolí športoviska minimálne v rovnakej hodnote.

Finančné prostriedky je možné použiť na:

- Sadenice stromov a kríkov - Tradičné druhy - výsadba ihličnanov a nepôvodných druhov drevín nebude podporovaná, nepodporíme živé ploty.

- Zakúpenie materiálu potrebného na výsadbu - Napríklad koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzovaniu zverou, barličky pre dravce, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, a pod.

- Doprava sadeníc a materiálu - Je potrebné uviesť vzdialenosť a spôsob dopravy, uprednostňujte prosím lokálnych dodávateľov.

- Externý odborný dohľad pri výsadbe - Maximálne do výšky 200 €.

- Úpravy terénu v nevyhnutnej miere.

- Zakúpenie/požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť - maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky.

Materiál a služby môžu tvoriť max. 50% rozpočtu.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na:

- Manažment a administratívu projektu.

- Výsadbu ihličnanov, nepôvodných druhov drevín a strihanie živých plotov.

- Výsadbu na súkromných pozemkoch, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti (výsadba musí prebehnúť na prístupných obecných pozemkoch, prípadne pozemkoch vlastnených športovými klubmi, musia byť prístupné širokej verejnosti).

- Chemické postreky k hubeniu škodcov, umelé hnojivá, farebná mulčovacia kôra. Toto obmedzenie sa vzťahuje ako na výsadbu stromov a kríkov, tak aj na údržbu trávnikov.

- Náhradné výsadby podľa § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.

- Výsadbu mimo územia Slovenska.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 1.12.2022 do 24.00 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Dokument na stiahnutie:

Grantová výzva - Zasaď strom za svoj klub (https://bit.ly/3UrzKyu)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://cpf.sk/nadacia-tipsport-podpori-vysadbu-stromov-a-krikov-v-blizkosti-sportovych-ihrisk-a-sportovisk/