Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 9/2022 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:  


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 15. 8. 2022. do 12.9.2022

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre podanie žiadosti.
Oficiálny dokument výzvy špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-9-2022/