Fondu na podporu umenia na webovom sídle sme zverejnili

Štruktúru podpornej činnosti na rok 2023

a predbežný harmonogram výziev na rok 2023.

Zverejnené dokumenty nájdete tu:

Štruktúra podpornej činnosti 2023 (https://bit.ly/3PTkgkk)

Predbežný harmonogram výziev 2023 (https://bit.ly/3J0T6FW)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.fpu.sk/sk/oznamenia/zverejnenie-struktury-podpornej-cinnosti-na-rok-2023/