Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2021.

Anketa Strom roka už 19 rokov hľadá po celom Slovensku stromy s pozoruhodnými príbehmi, ktoré vyzdvihujú význam starých, vzácnych či ohrozených stromov a vzbudzujú záujem ľudí o životné prostredie. Tento rok môžete svojho obľúbenca do súťaže nominovať do 30 apríla.

Viac  https://www.zmos.sk/prihlaste-svoj-strom-do-ankety-strom-roka-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616