Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. 


V roku 2020 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur. Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Projekt možno prihlásiť do 13. júla 2020 do 24.00 hod. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. augusta do 31. decembra 2020.

O podporu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
  • samospráva: obce, mestá
  • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Informácie boli zverejnené na stránke: https://nadacnyfond.baumit.sk/grantovy-program