- podprogram 1.6

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2018 pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

http://www.culture.gov.sk/…/obnovme-si-svoj-dom-2018-podpro…