Hľadajú projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia, ekológie, kultúry či športu.

https://www.dm-spolocne.sk/sk/iniciativa-dm-spolocne/o-iniciative-dm-spolocne/